Dla architekta

Właściwości fizyczne

Przewodność cieplna (przy temp. +10°C): 10=0.039 W/mK
Obliczony współczynnik przewodności cieplnej: < 0.041 W/mK
Klasa palności: materiał ogniotrwały,  klasa palności B-s1,d0
Przewodnictwo powietrzne:  80.120 x 10m³ (m2Spa), przy grubości 30,6 - 40,0 kg/m³


Przykłady zastosowań

Izolacja podłogi

Izolacja drewnianej podłogi

Izolacja szkieletowej ściany działowej

Izolacja ceglanej ściany działowej


Izolaja ściany z bala

Izolacja ściany ceglanej z pustką

Izolacja wewnętrzna ściany ceglanej

Izolacja ściany ceglanej


Izolacja ściany ceglanej

Izolacja poddasza

Izolacja połaci dachowej

Izolacja stropu